Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Long và thủy phối hợp với nhau như thế nào

Long và thủy phối hợp với nhau như thế nào

Long có long pháp (luận long cục), thủy có thủy pháp (luận thủy cục - cục của thủy chứ không phải Thủy cục). Long có 4 cục: Kim cục, Mộc cục, Thủy cục, Hỏa cục. Thủy cũng có 4 cục: Kim cục, Mộc cục, Thủy cục, Hỏa cục.

Thường thì người ta chỉ trú trọng thủy pháp. Long pháp thì chỉ cần xem nó có hợp cục với thủy pháp không thôi.

Khi xét Long và Thủy phối hợp với nhau như thế nào thì ta đặt vòng trường sinh của Long và Thủy quy Khố (cùng mộ khố). Nếu long nhập thủ đến từ các phương Sinh, Vượng, Lâm, Quan là tốt; nếu đến từ các phương Suy, Bệnh, Tử, Tuyệt... là xấu (dù hình thế có đẹp đẽ cũng không phát).

Ta xét một ví dụ Thủy cục "Tân - Nhâm hội nhi tụ Thìn": long nhập thủ tại Khôn, thủy tiêu Ất - Thìn, hướng Nhâm như sau (xem hình):


Ghi chú: Các vòng từ trong ra ngoài.
1 - Nhân bàn trung châm (nội bàn) - mầu sắc theo ngũ hành dùng tiêu sa;
2 - Thiên bàn phùng châm (ngoại bàn) - mầu sắc theo huyền không ngũ hành dùng luận thủy;
3 - Địa bàn chính châm - mầu sắc theo âm, dương long, luận hướng;
4 - Trường sinh long pháp, luận long;
5- Trường sinh thủy pháp, luận thủy;

A, Luận long (dùng nội bàn và trường sinh long pháp vòng mầu nâu):
Bản cục lai long, nên nhập thủ tại tám cung: Nhâm Tý, Tân Tuất, Canh Dậu, Khôn Thân (thuộc Sinh, Quan, Lâm, Vượng long).
Trường hợp này long nhập thủ tại Khôn thuộc Đế vượng - tốt; Khôn (mộc) sinh cho tọa Ngọ (hỏa) - tốt.

B, Luận thủy (dùng ngoại bàn và trường sinh thủy pháp vòng mầu xanh):
Hướng Nhâm thuộc thủy:
- Nếu thủy khẩu tại Ất thuộc hỏa thì có thủy khắc hỏa - xấu;
- Nếu thủy khẩu tại Thìn thuộc thủy thì ngang hòa - tốt;

C, Luận hướng (dùng địa bàn):
Lập hướng Nhâm (xem bài "Tứ đại cục - Tràng sinh thủy pháp");
Long Khôn, hướng Nhâm, thủy khẩu Ất - Thìn đều là dương long - tốt.

Đây là những yếu tố cơ bản, khái quát trong việc xem xét long, thủy. Thực tế thì khó được mọi thứ, mất một vài thứ cũng không sao.

NB, ngày 17/8/2017

Không có nhận xét nào: