Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

Bài thơ khai táo môn lệ an đồng táo vị

BÀI THƠ KHAI TÁO MÔN L AN ĐNG TÁO V

 

Táo nhp Càn cung th dit môn.
Nhâm - Hi nh v tn nhi tôn.
Giáp - Dn đc tài, Thìn Mo phú.
Cn - t thiêu ha tc tào ôn.
Tý - Quý - Khôn phương Gia khn kh.
Su phương tn súc, gia ha ương.
T - Bính phát tài, Canh đi phú.
Ng phương vượng v phú nhi tôn.
Tân - Du - Đinh phương đa tt bnh.
Thân - Tn - Mùi - Tut trch hanh thông.
Tác Táo thiết k dng phn Th.
Tàn chuyn - Cn Thy thiết an ninh.
 

Gii nghĩa

 
Táo đt vào cung Càn thì Gia môn b suy sp.
Đt vào 2 cung Nhâm - Hi thì hi cho con cháu.
Đt vào 2 cung Giáp - Dn thì có tin, Thìn - Mão thì giu.
Cung Cn, Cung t thì b Ôn dch.
Ba cung Tý - Quý - Khôn nhà b khn kh.
Phương Su hi lc súc, nhà gp ha ương.
Hai Sơn T - Bính phát tài, Phương Canh đi phú.
Phương Ng là phương vượng, con cháu được giu.
Tân - Du - Đinh ba phương này nhiu bnh tt.
Cung Thân - Tn - Mùi - Tut gia đo được hanh thông.