Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2022

Bản quái cục

Bản quái cục

Bản quái cục dùng chọn hướng nhà, khu dân cư, làng mạc, đô thị…

- Nơi rộng lớn như làng mạc, đô thị tìm long nhập thủ. Khu vực nhỏ lấy nơi âm dương hội hợp như: đồi, núi, cầu, cống…vv.

- Lấy đối cung nơi âm dương hội hợp nhập trung cung phi thuận xem sinh khắc…

 Ví dụ: phương Khôn có long nhập thủ. Đối cung của Khôn là Cấn. Cấn là số 8. Lấy 8 nhập trung cung phi thuận ta có:

- Ngũ hành phương vị là Chủ;

- Ngũ hành tinh là Khách;

So sánh ngũ hành Chủ - Khách ta có các hướng tốt là: Ly, Khôn, Cấn.

Kết hợp với địa hình để chọn ra hướng tốt nhất.