Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Môn Lầu Ngọc Bối Kinh

Bài để an vòng phúc đức

Kiền Hợi Tuất Sơn tòng Tỵ khởi
Khảm Quý Nhâm địa hướng Khôn cầu
Đoài Canh Tân vị phùng Xà tẩu
Khôn Vị (Mùi) Thân sơn Giáp thượng tầm.
Ly Bính Đinh vị thị Hổ đầu
Tốn Tỵ Long thân Hầu vi thủ
Sửu Cấn Dần sơn phùng Hợi vị
Chấn Mão Ất vị hướng Trư du
Bát Quái Trường Sinh khởi Phước Đức
Vô nghĩa chi nhân bất khả cầu.

1)     Kiền Hợi Tuất thuộc Kiền Cung là KIM nên Trường Sinh tại Tỵ.
2)     Khm Quý Nhâm thuộc Khãm Cung là THỦY nên Trường Sinh tại Thân củng là Khôn Hậu Thiên.
3)     Đoài Canh Tân thuộc Đoài Cung củng là KIM nên Trường Sinh tại Tỵ.
4)     Khôn Mùi Thân thuộc Khôn Cung là THỔ Trường Sinh tại Giáp.
5)     Ly Bính Đinh thuộc Ly Cung là HỎA Trường Sinh tại Dần.
6)     Tốn Tỵ Thìn thuộc Tốn Cung là MỘC Trường Sinh tại Thân.
7)     Sửu Cấn Dần thuộc Cấn Cung là THỔ Trường Sinh tại Hợi.
8)     Chấn Mão Ất thuộc Chấn Cung là MỘC Trường Sinh tại Hợi.


Thứ Tự 24 Môn:

1. Phúc Đức
2. Ôn Dịch
3. Tấn Tài
4. Trường Bệnh
5. Tố Tụng
6. An Môn
7. Quan Quý
8. Tự Điếu
9. Vượng Trang
10. Hưng Phúc
11. Pháp Trường
12. Điên Cuồng
13. Khẩu Thiệt
14. Vượng Tàm
15. Tiến Điền
16. Khốc Khấp
17. Cô Quả
18. Vinh Xương
19. Thiếu Vong
20. Xương Dâm
21. Nhân Thân
22. Hoan Lạc
23. Bại Tuyệt
24. Vượng Tài

1. PhúcĐức an môn đại cát xương, năm năm tiến bảo được ruộng đất, trong nhà con cháu được khoa giáp, cửa này đời sau con cháu chẳng tầm thường.

2. Ôn Dịch nơi này chớ để cửa, ba năm năm lại nhiễm bệnh ôn, lại có phụ nữ thường treo cổ, nữ nhân sinh đẻ khó giữ mình.

3. Tiến Tài đó là sao tiền của, tại đó đặt cửa trăm sự hưng, vật nuôi ruộng tằm nhân đinh vượng, thêm quan tiến tước nhà vang tiếng.

4. Trường Bệnh chính là nơi nhiều bệnh tật, nơi đó đặt cửa hung ngay đến, chủ nhà, con cái bệnh ở mắt, thiếu niên bạo tử vào lao ngục.

5. Tố Tụng là phương rất không lành, an môn mời họa phạm tai ương, ruộng vườn khẩu thiệt nữ nhân hao, thường gặp quan tụng ở chẳng yên.

6. An Môn quan tước rất cao mạnh, đức nghiệp vinh thân ở cạnh vua, cấp dưới năm nào tài cũng vượng, nghìn điều cát khánh tự vinh xương.

7. Quan Quý là nơi an môn tốt, định nơi quan trường tước vị cao, ruộng vườn tư tài nhân khẩu vượng, vàng ngọc tiền bạc không cần nhận.

8. Tự Điếu nơi này chớ an môn. cửa vừa lập xong thấy tai ương, đao binh ôn hỏa gặp tai ương, xa quê tự tử nữ nhân gặp đau thương.

9. Vương Trang an cửa chính nơi lành, tiến tài tiến bảo nhiều ruộng đất, ruộng vườn thu hoạch nhiều vui vẻ, tằm tơ thu hoạch lợi vô cùng.

10. Hưng Phúc an cửa sống lâu dài, năm qua năm lại chẳng tai ương, tri thức tiến chức thêm quan lộc, trong nhà phát phúc phát điền trang.

11. Pháp Trường vị trí chẳng nên kham, nếu an cửa vào tức thụ hình thương, quan tai mang đến họa gông cùm, đầy đọa nơi xa chẳng thấy quê.

12. Điên Cuồng nơi ấy chớ có khoe, sinh ly tử biệt cùng điên tà, ruộng đất tiêu ma nhân khẩu tán, thủy hỏa ôn bệnh tuyệt diệt gia.

13. Khẩu Thiệt an môn rất không lành, rất hay vô cớ sinh tai họa, vợ chồng có ngày đánh đuổi nhau, anh em bỗng nhiên tranh đấu thường.

14. Vượng Tàm chỗ ấy mở cửa tốt, mở cửa nơi ấy nhà vinh xương, lục súc tàm tơ đều lợi lớn, ngồi thu thóc gạo đầy rương hòm.

15. Tiến Điền nơi ấy phúc lâu dài, mở ra nơi ấy chiêu tài bảo, con cháu hiền ngoan một nhà vui, lại có người ngoài gửi gắm vật, bạc vàng tích tụ giàu vườn đất.

16. Khốc Khấp cửa ấy chẳng thể mở, năm qua năm lại bại gia tài, nam nữ thiếu niên hay chết sớm, bi thương khóc lệ vơi đầy.

17. Cô Quả là phương tai đại hung, chỉ có bà góa ngồi trong nhà, lục súc ruộng tằm đều phá tán, người trong nhà ấy phải xa nhau.

18. Vinh Phúc nơi ấy nên mở cửa, an môn nơi đó người đông đúc, vang danh gia đình không tai họa, giàu có vinh hoa sự nghiệp hưng.

19. Thiếu Vong nơi ấy chẳng thể bàn, chỉ một năm thôi khóc thê thảm, uống rượu mà chết người vô số, trong nhà người chết ở nơi xa.

20. Xướng Dâm nơi ấy không kham nổi, mở ra nơi ấy tất dâm loạn, con gái chửa hoang theo trai mất, nhà ấy lớn nhỏ chẳng liêm sỉ.

21. Nhân Thân nơi ấy mở cửa tốt, thân thích trong nhà rất hiền lương, mỗi ngày đem đén nhiều vui vẻ, kim ngân tài bảo chứa đầy hòm.

22. Hoan Lạc mở cửa là tiến tài, thường có ti
ếng tốt người đưa đến, ruộng tằm lục súc đều hưng vượng, phát phúc thanh danh vang như sấm.

23. Bại Tuyệt phương ấy chớ nên mở, mở ra thất lạc sầu không hết, nhân đinh tổn diệt không tung tích, cha con mỗi nẻo khó đoàn viên.

24. Vượng Tài chốn ấy anh nên biết, phú quý lâu dài mãi không thôi, người người hiển đạt nhà thịnh vượng, một đời đầy đủ thọ vô cương.

3 nhận xét:

Unknown nói...

Bài này cụ thái kim oanh theo cháu không chính xác tốn trường sinh tại thân. Mùi khôn thân thổ trường sinh tại giáp. Tại sao lại có can vào mà trên toàn theo địa chi rất khó hiểu. Sửu cấn dần cũng là thổ sao thổ này lại trường sinh tại hợi. Rất mâu thuẫn không có logic

Vũ Hữu Khôi nói...

Ờ cũng khó hiểu

Unknown nói...

Khôn Vị (Mùi) Thân sơn Thân thượng tầm mới đúng nhé. Vì cung này thuộc thổ, thổ có Trường sinh tại thân